Võlgniku profiil ja võlgnevused maakonniti

Keskmine võlalõksus olev isik on Lindorffi andmetel 43-aastane ja tal on kaks võlgnevust kokku 960 euro eest

Võlgniku profiil Eestimaal ja võlgnevused maakonniti

Võlgniku profiil

Kõige tüüpilisem makseraskustes isik on 43-aastane, kellel on võlas kuni 2 arvet. Keskmine võlasumma koos tasumise kohustuse rikkumisega seotud kuludega (viivis, krediidiintress, leppetrahvid jms) küündib 540 euroni, mis teeb võlgnevusi kokku ühe isiku kohta 960 eurot. 57 % võlgnikest on mehed ja 43 % võlgnikest on naised. Mehed on naistest keskmiselt 3 aastat nooremad.

Lindorff võlgniku profiil

Võlgnevused maakonniti

Võlgade keskmine summa ühe inimese kohta maakonniti võib erineda pea 2 korda. Kui Hiiumaal on võlgnevuse keskmiseks summaks 760 eurot, siis Tartumaal pea poole väiksem ehk 430 eurot. Maakondade lõikes on raskusi vanemate arvete tasumisega Põlvamaa elanikel. .
Lindorff võlad maakondades

Kellele ollakse võlgu?

Enam võlgnevus kuulub kaubandussektorisse. Kui naised armastavad tellida tooteid kataloogidest (sh ka veebipõhistest kataloogidest), siis meestele kuulub enam teleteenuste ja kommunaalteenuste võlgnevusi.

Lindorff võlad

Allikas: Lindorffi võlgniku uuring 2016

Lindorffist:
Lindorff on üks Euroopa juhtivamaid krediidihaldusteenuste pakkujaid, mille ajalugu ulatub enam kui 100 aasta taha. Lindorff grupp tegutseb 13 riigis. Eestis tegutseb Lindorff alates 1997. aastast.

Kontaktinfo:
Inga Piiroja
Uuringute projektijuht
Kontakt +372 61 18 024