Koulutukset ja seminaarit

Tarjoamme erilaisia koulutuspaketteja yritysten henkilöstön lainopillisen osaamisen ja käytännön luotonhallintatyön kehittämiseksi.

Lakikoulutukset

Lindorffin lakikoulutuspaketit

Velka ulosotossa – mitä se tarkoittaa?

Sisältö: Käydään läpi ulosmittausperusteet eli milloin saatavan saa ulosottoon sekä lisäksi esitellään erilaiset ulosottoprosessit. Selvitetään millaisia ulosmittauksia ulosottomiehet voivat käytännössä tehdä. Koulutusta voi laajentaa ulosoton käytettävissä oleviin ulosmittauskeinoihin velallisten salaamaan omaisuuden tai kolmannen nimiin siirtämän varallisuuden osalta. Samoin voidaan selvittää ulosmittausvelkojien keinot ulosottoperusteen määräajan jatkamiseksi, ja käydä läpi, missä tilanteissa velkoja voi ryhtyä takaisinsaantiin eli velallisen tekemän oikeustoimen peräyttämiseen.
Tavoite: Osallistuja saa kokonaiskuvan ulosottoperinnän käytännöistä ja tuloksellisuudesta.


Korkolaki: minkälaista korkoa voidaan periä kun saatavaa ei ole maksettu eräpäivänä?

Sisältö: Käydään läpi millaista korkoa voidaan periä yritys- ja kuluttaja-asiakkailta, ja mistä lähtien korkoa voidaan vaatia maksettavaksi. Mikä merkitys on sillä, että laskussa ei ilmoiteta viivästyskoron maksuvelvollisuudesta. Millä edellytyksin viivästyskorkoa voidaan sovitella.
Tavoite: Osallistuja tietää millaisesta korosta voidaan sopia yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden kanssa, ja mistä lähtien viivästyskorkoa voidaan periä erilaisissa tilanteissa.


Sopimusoikeus: Minkä sisältöisenä sopimus syntyi ja kuka vastaa sopimusvelvoitteista?

Sisältö: Käydään läpi miten sopimus syntyy ja miten tehtyä sopimusta tulkitaan. Selvennetään riskit siitä, millaisissa tilanteissa tehty sopimus voikin osoittautua jälkikäteen pätemättömäksi, eikä saatavaa saadakaan perittyä sopimuskumppanilta. Lisäksi selvitetään, mikä vaikutus on valtuutuksella ja edunvalvonnalla sopimuksen syntymiseen. Erityisesti käydään läpi se, millä edellytyksillä alaikäinen voi tehdä sopimuksia.
Tavoite: Osallistuja ymmärtää annettujen tarjousten ja vakioehtojen sitovuuden sekä sopimusneuvotteluiden merkityksen mahdollisissa myöhemmissä riitatilanteissa. Osallistuja oppii tunnistamaan milloin sopimuksenteko vaatii erityistä huolellisuutta, jotta sopimus todella sitoo aiottua sopimuskumppania.


Velkavastuu: Kuka vastaa velasta erilaisten yritysmuotojen osalta?

Sisältö: Käydään läpi kuka vastaa velasta, kun velkaa peritään yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta, avoimelta yhtiöltä, kommandiittiyhtiöltä, osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai yhdistykseltä. Mistä yhtiömiehen velkavastuu alkaa ja mihin se päättyy. Kuka vastaa rekisteröimättömän yhtiön velasta. Mikä on yhtiömiesten velkavastuu yhtiön maksukyvyttömyystilanteissa.
Tavoite: Osallistuja osaa tunnistaa oikean velallisen erilaisissa tilanteissa, ja siten kohdistaa saatavan perinnän oikeaan yhtiöön ja/tai henkilöön.


Henkilötietolaki: Yrityksen velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Sisältö: Käydään läpi se, millaisia velvollisuuksia yrityksillä on asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskien, ja mitkä ovat yksityisten henkilöiden oikeudet saada itseään koskevat tiedot eri rekistereistä.
Tavoite: Osallistuja ymmärtää huolellisuusvelvoitteensa henkilötietojen käsittelyssä sekä tietää, mitkä ovat asiakkaan oikeudet omien henkilötietojensa tarkistuksessa.


Luottotietolaki: Velka jäi maksamatta – milloin velallinen saa maksuhäiriömerkinnän?

Sisältö: Käydään kokonaisvaltaisesti läpi luottotietolakia sekä edellytyksiä erilaisille maksuhäiriömerkinnöille sekä maksuhäiriömerkintöjen vaikutuksia. Erityisesti käydään läpi eri maksuhäiriömerkintöjä yritysten ja kuluttajien maksukyvyn indikaattoreina.
Tavoite: Osallistuja tietää mistä erilaiset maksuhäiriömerkinnät kertovat ja millä edellytyksin maksuhäiriömerkintä voidaan rekisteröidä.


Turvaamistoimet: Velallinen hävittää omaisuuttaan – miten omaisuuden saa takavarikkoon saatavan maksun turvaamiseksi?

Sisältö: Selvitetään millä edellytyksin takavarikko on mahdollinen ja mitä muita turvaamistoimia on. Lisäksi käydään läpi takavarikon kustannukset sekä se, miten takavarikkoa haetaan.
Tavoite: Osallistuja saa perustiedot siitä milloin velallisen omaisuutta voi hakea takavarikkoon ja mitä muita turvaamistoimia on mahdollista käyttää saatavien perinnässä.Pyydä tarjous yrityksesi tarpeisiin sopivasta koulutuspaketista. Sopimusasiakkaanamme saat koulutuspaketin edullisesti.

Lisätietoja:
Koulutusvastaava, VT Sanna-Mari Mannila, puh. 045 650 4085
koulutukset.fi@lindorff.com

Pyydä tarjous yrityksesi tarpeisiin sopivasta koulutuspaketista.

Koulutusvastaava, VT Sanna-Mari Mannila, puh. 045 650 4085 koulutukset.fi@lindorff.com

Tai jätä yhteydenottopyyntö

Yrityskohtaiset koulutuspaketit

Luotonhallinnan koulutukset