Seminaarit verkossa

Kaikki webinaarit ovat sopimusasiakkaillemme maksuttomia. Ilmoittauduttuasi webinaariin lähetämme sinulle tarkemmat ohjeet sähköpostitse.

Webinaarimme keväällä 2017

Parempia luottopäätöksiä maksamisen datan avulla

Keskiviikkona 12.4. klo 10
Sisältö: Kerromme, miten voit parantaa herkkyyttäsi luotollisessa yritysmyynnissä maksukäyttäytymiseen liittyvällä datalla? Keskitymme webinaarissa uusiin ratkaisuihin luottopäätösten tekemisessä ja asiakasseurannassa. Webinaari on tarkoitettu kaikille bisnespäättäjille ja asiantuntijoille, jotka ovat työssään tekemisissä yritysluotonannon, luotollisen B2B-myynnin tai yritysriskien arvioinnin kanssa.
Tavoite: W
ebinaarin jälkeen osallistuja ymmärtää paremmin luotolliseen yritysmyyntiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Kysy koulutusmateriaalia: myynti.fi@lindorff.com

Kulutusluotonanto verkkokaupassa: Mitä se mahdollistaa, mihin se velvoittaa?

Tiistaina 9.5. klo 9
Sisältö: Webinaarissa perehdytään kulutusluotonantoon verkkokaupassa käytännönläheisesti asiakkaan ostospolun vaiheita seuraten. Miten luottoa voi markkinoida ja mainostaa maksutapana ja mitä siitä pitää kertoa asiakkaalle etukäteen? Mihin hyvä luotonantotapa ja asiakkaan peruutusoikeus velvoittavat luotonantajaa/kauppiasta? Lisäksi kerromme erilaisista luottomuodoista, luottopäätöksen tekemisestä ja luoton hintaan vaikuttavista tekijöistä.
Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen kulutusluotonantoa koskevasta sääntelystä, luottoa tarjoavan verkkokauppiaan velvollisuuksista sekä niistä mahdollisuuksista, joita maksuajan antaminen asiakkaalle tuo myyntiin ja liiketoimintaan.
Kouluttajat: Lindorffin lakimiehet Maija Karskela ja Niina Ruhtinas

Ilmoittaudu mukaan tästä

Perinnän peruskoulu: Mitä yritysperinnässä tapahtuu? termit tutuiksi, tulokset paremmiksi

Torstaina 18.5. klo 9
Sisältö: Käytännönläheisessä verkkokoulutuksessa paneudutaan yrityssaatavien perinnän perusteisiin sekä lainsäädännön että käytännön taloushallinnon näkökulmista. Koulutuksessa perehdytään myös siihen, miten yritys voi omalla toiminnallaan parantaa perinnän tuloksia vielä maksun erääntymisen jälkeen. Lisäksi kerrataan perintään liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen yrityslaskun kotiuttamisesta eräpäivästä ulosottoon asti, sekä arvokkaita vinkkejä oman yrityksen kassavirran kierron parantamiseksi.
Kouluttajat: tuotepäällikkö Tuomas Kurikka sekä lakimiehet VT Laura Peltonen ja OTM Jutta Salonen Lindorffista

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin


Kysy koulutusmateriaalia 2016 webinaareista: 

Basics of Collection – getting familiar with terms and processes in Finland

Thursday 15.12. 9 am.
Attendees will be given a basic introduction to Finnish collection process including both the amicable collection process and the judicial process. In addition, the participant will be introduced to the terms and definitions of debt collection activities related to consumers and companies.
Trainers: Lindorff Lawyers Sanna-Mari Mannila and Jutta Salonen 

Ask for the training materials: koulutukset.fi@lindorff.com

Mikä on riitainen saatava ja mitä sille voi tehdä?

Torstaina 24.11. klo 9-10
Sisältö: Kun asiakas kiistää velan - mikä on riitainen saatava ja mitä sille voi tehdä?
Webinaarissa perehdytään siihen millä eri tavoin saatava voi riitautua, miten asiakkaan kiistämään velkaan pitäisi suhtautua, millainen vaikutus asiakkaan riitautuksella on perinnän kulkuun ja voidaanko velkaa vaatia maksettavaksi siitä huolimatta. Lisäksi käydään läpi, mitä käytännön asioita velkojan pitäisi näissä tilanteissa ottaa huomioon.
Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskuvan velan kiistämisen vaikutuksista ja mahdollisuuksista periä asiakkaan riitauttamia saatavia.
Kouluttajina Lindorffin lakimiehet Kimmo Kotamäki ja Laura Peltonen

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Miten perintää voi ohjata tehokkaasti verkossa?

Torstaina 8.9. klo 9
Sisältö: Access-verkkopalvelu helpottaa luotonvalvonnan ja reskontra-asiantuntijoiden arkea. Koulutuksessa tutustutaan palvelun hyödyntämiseen oman työn tehokkuuden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi toimintoja erääntyneiden laskujen perintään siirrosta asiakas- ja laskutietojen seurantaa. Lisäksi tutustutaan Accessiin sähköisenä viestikanavana.
Tavoite: Osallistuja perehtyy Access-verkkopalvelun käyttämiseen ja osaa verkkoseminaarin jälkeen hyödyntää sitä tehokkaasti niin yksittäisten laskujen kuin kokonaistilanteen seurannassa.
Kouluttajat: Lindorffin palveluvastaava Satu Suma ja asiakasvastaava Harri Paalanen

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Perinnän peruskoulu: Termit ja prosessit tutuiksi

Torstaina 19.5. klo 9
Sisältö: Koulutuksessa kerrataan erääntyneen maksun perinnän kulku niin lainsäädännön kuin käytännön näkökulmista. Lisäksi käydään läpi yritys- ja kuluttajasaatavien perinnän keskeisiä käsitteitä.
Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen myyntilaskun kotiuttamisesta perintään siirrosta ulosottoon asti. Lisäksi osallistuja oppii tuntemaan perinnän keskeistä termistöä.
Kouluttajat: Lindorffin lakimiehet VT Laura Peltonen ja VT Sanna-Mari Mannila.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Perinnän erityistilanteet: Velkajärjestely velkojan näkökulmasta

Torstaina 21.4.2016
Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi nykyinen yksityishenkilön velkajärjestelymenettely velkojan näkökulmasta sekä selvitetään missä tilanteissa yritys voi joutua kohtamaan asiakkaan pitkäaikaisen maksukyvyttömyyden? Verkkoseminaarin aikana käydään läpi velkajärjestelyyn pääsyn edellytykset ja järjestelyn vaiheet sekä käsitellään lyhyesti 2015 voimaan tulleen lain käytännön vaikutuksia. 
Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen yrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista kuluttaja-asiakkaan maksukyvyttömyystilanteissa sekä valmiudet omien oikeuksien turvaamiseen velkajärjestelyissä.
Kouluttajat: OTM Marjo Suominen ja OTM Hanna Laakso

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Haastava asiakaskohtaaminen, myönteinen lopputulos

Torstaina 31.3.2016
Sisältö: Webinaarissa käydään läpi hankalien asiakaspalvelutilanteiden hoitamista contact center -maailmassa. Tilaisuudessa tutustutaan käytännön esimerkkeihin Lindorffin asiakaspalvelusta. Miten vähentää kitkaa vuorovaikutuksessa? Miten kääntää tilanne vaikean alun jälkeen myönteiseksi asiakaskokemukseksi? 
Tavoite: Osallistuja saa käytännön vinkkejä haastavien asiakaskohtaamisten hoitamiseksi asiakaspalvelutilanteessa.
Kouluttajana Katri Pettersson, Lindorffin asiakaspalvelun koulutuksista vastaava

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Torstaina 18.2.2016
Sisältö: Koulutuksessa kerrataan, millaisia velkoja voi periä ulosotossa ilman tuomioistuimen tuomiota, ja miten näitä ns. suoraan ulosottokelpoisia saatavia peritään tehokkaasti vapaaehtoisesti ja ulosotossa – kuluttajilta ja yrityksiltä. Webinaarissa esitellään myös lainsäädännön vaatimukset ja viimeaikaiset muutokset prosessissa erityisesti yrityssaatavien perinnän osalta. Lisäksi käydään läpi näiden saatavien vanhentumista koskevat periaatteet.
Tavoite:
Osallistuja saa selkeän käsityksen suoraan ulosottokelpoisten saatavien tehokkaasta kotiuttamisesta sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita koskien. Seminaari soveltuu erityisesti vahinko- ja työeläkevakuuttajille sekä julkishallinnon toimijoille.
Kouluttajat:
lakimiehet Kimmo Kotamäki ja Marika von Schoultz.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Pyydä tarjous yrityksesi tarpeisiin sopivasta koulutuspaketista.

Koulutusvastaava, VT Niina Ruhtinas, puh. 050 535 8470 koulutukset.fi@lindorff.com

Tai jätä yhteydenottopyyntö

Yrityskohtaiset koulutuspaketit

Luotonhallinnan koulutukset

Lakikoulutukset yrityksille

Lakiasiainkoulutukset