Seminaarit verkossa

Kaikki webinaarit ovat sopimusasiakkaillemme maksuttomia. Ilmoittauduttuasi webinaariin lähetämme sinulle tarkemmat ohjeet sähköpostitse.

Kysy koulutusmateriaalia 2016 webinaareista

Basics of Collection – getting familiar with terms and processes in Finland

Thursday 15.12. 9 am.
Attendees will be given a basic introduction to Finnish collection process including both the amicable collection process and the judicial process. In addition, the participant will be introduced to the terms and definitions of debt collection activities related to consumers and companies.
Trainers: Lindorff Lawyers Sanna-Mari Mannila and Jutta Salonen 
Ask for the training materials: koulutukset.fi@lindorff.com

Mikä on riitainen saatava ja mitä sille voi tehdä?

Torstaina 24.11. klo 9-10
Sisältö: Kun asiakas kiistää velan - mikä on riitainen saatava ja mitä sille voi tehdä?
Webinaarissa perehdytään siihen millä eri tavoin saatava voi riitautua, miten asiakkaan kiistämään velkaan pitäisi suhtautua, millainen vaikutus asiakkaan riitautuksella on perinnän kulkuun ja voidaanko velkaa vaatia maksettavaksi siitä huolimatta. Lisäksi käydään läpi, mitä käytännön asioita velkojan pitäisi näissä tilanteissa ottaa huomioon.
Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskuvan velan kiistämisen vaikutuksista ja mahdollisuuksista periä asiakkaan riitauttamia saatavia.
Kouluttajina Lindorffin lakimiehet Kimmo Kotamäki ja Laura Peltonen
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Miten perintää voi ohjata tehokkaasti verkossa?

Torstaina 8.9. klo 9
Sisältö: Access-verkkopalvelu helpottaa luotonvalvonnan ja reskontra-asiantuntijoiden arkea. Koulutuksessa tutustutaan palvelun hyödyntämiseen oman työn tehokkuuden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi toimintoja erääntyneiden laskujen perintään siirrosta asiakas- ja laskutietojen seurantaa. Lisäksi tutustutaan Accessiin sähköisenä viestikanavana.
Tavoite: Osallistuja perehtyy Access-verkkopalvelun käyttämiseen ja osaa verkkoseminaarin jälkeen hyödyntää sitä tehokkaasti niin yksittäisten laskujen kuin kokonaistilanteen seurannassa.
Kouluttajat: Lindorffin palveluvastaava Satu Suma ja asiakasvastaava Harri Paalanen
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Perinnän peruskoulu: Termit ja prosessit tutuiksi

Torstaina 19.5. klo 9
Sisältö: Koulutuksessa kerrataan erääntyneen maksun perinnän kulku niin lainsäädännön kuin käytännön näkökulmista. Lisäksi käydään läpi yritys- ja kuluttajasaatavien perinnän keskeisiä käsitteitä.
Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen myyntilaskun kotiuttamisesta perintään siirrosta ulosottoon asti. Lisäksi osallistuja oppii tuntemaan perinnän keskeistä termistöä.
Kouluttajat: Lindorffin lakimiehet VT Laura Peltonen ja VT Sanna-Mari Mannila.
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Perinnän erityistilanteet: Velkajärjestely velkojan näkökulmasta

Torstaina 21.4.2016
Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi nykyinen yksityishenkilön velkajärjestelymenettely velkojan näkökulmasta sekä selvitetään missä tilanteissa yritys voi joutua kohtamaan asiakkaan pitkäaikaisen maksukyvyttömyyden? Verkkoseminaarin aikana käydään läpi velkajärjestelyyn pääsyn edellytykset ja järjestelyn vaiheet sekä käsitellään lyhyesti 2015 voimaan tulleen lain käytännön vaikutuksia. 
Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen yrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista kuluttaja-asiakkaan maksukyvyttömyystilanteissa sekä valmiudet omien oikeuksien turvaamiseen velkajärjestelyissä.
Kouluttajat: OTM Marjo Suominen ja OTM Hanna Laakso
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Haastava asiakaskohtaaminen, myönteinen lopputulos

Torstaina 31.3.2016
Sisältö: Webinaarissa käydään läpi hankalien asiakaspalvelutilanteiden hoitamista contact center -maailmassa. Tilaisuudessa tutustutaan käytännön esimerkkeihin Lindorffin asiakaspalvelusta. Miten vähentää kitkaa vuorovaikutuksessa? Miten kääntää tilanne vaikean alun jälkeen myönteiseksi asiakaskokemukseksi? 
Tavoite: Osallistuja saa käytännön vinkkejä haastavien asiakaskohtaamisten hoitamiseksi asiakaspalvelutilanteessa.
Kouluttajana Katri Pettersson, Lindorffin asiakaspalvelun koulutuksista vastaava
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Torstaina 18.2.2016
Sisältö: Koulutuksessa kerrataan, millaisia velkoja voi periä ulosotossa ilman tuomioistuimen tuomiota, ja miten näitä ns. suoraan ulosottokelpoisia saatavia peritään tehokkaasti vapaaehtoisesti ja ulosotossa – kuluttajilta ja yrityksiltä. Webinaarissa esitellään myös lainsäädännön vaatimukset ja viimeaikaiset muutokset prosessissa erityisesti yrityssaatavien perinnän osalta. Lisäksi käydään läpi näiden saatavien vanhentumista koskevat periaatteet.
Tavoite:
Osallistuja saa selkeän käsityksen suoraan ulosottokelpoisten saatavien tehokkaasta kotiuttamisesta sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita koskien. Seminaari soveltuu erityisesti vahinko- ja työeläkevakuuttajille sekä julkishallinnon toimijoille.
Kouluttajat:
lakimiehet Kimmo Kotamäki ja Marika von Schoultz.
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

 

Syksyn 2015 webinaarit

Perinnän erityistilanteet: Konkurssi ja yrityssaneeraus velkojan näkökulmasta

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyt velkojan näkökulmasta sekä selvitetään, missä tilanteissa yritys voi joutua kohtamaan asiakkaansa konkurssin tai saneerauksen. Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen velkojan oikeuksista ja velvollisuuksista yritysasiakkaan maksukyvyttömyystilanteissa sekä lisää valmiuksia omien oikeuksiensa turvaamiseen. Kouluttajina Lindorffin lakimiehet OTM Marjo Suominen ja OTM Kimmo Kotamäki.
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Perinnän erityistilanteet: Saatavien perintä ulkomailla 

Sisältö: Koulutuksessa perehdytään kansainväliseen perintään käytännön esimerkkien kautta: Millaisissa tilanteissa velkaa voi ja kannattaa periä ulkomailla? Seminaarissa tutustutaan myös kuluttaja- ja yritysperinnän pääpiireisiin muissa maissa.
Tavoite: Osallistuja saa käsityksen velkojan mahdollisuuksista periä saataviaan kansainvälisessä ympäristössä. Kouluttajina Lindorffin palveluasiantuntija Helena Töykkälä ja lakimies Hanna Huttunen.
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Perinnän erityistilanteet: Vuokrasaatavien perintä

Sisältö: Koulutuksessa perehdytään asuin- ja liikehuoneistojen vuokrien perintäprosessiin pääpiirteittäin. Seminaarissa tutustutaan vuokrasopimuksen päättämistilanteisiin, käydään läpi häätöprosessi ja milloin vuokravakuuden voi realisoida.
Tavoite: Osallistuja saa käsityksen vuokrasaatavien perinnästä käytännössä.
Kouluttajina Lindorffin lakimiehet Sanna-Mari Mannila ja Marika von Schoultz.
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

Perinnän erityistilanteet: Kuka vastaa vainajan velasta?

Sisältö: Koulutuksessa perehdytään perinnän etenemiseen tilanteessa, jossa asiakas kuolee. Kuka velasta vastaa ja keneltä sitä voidaan periä? Mitä tapahtuu toistaiseksi voimassa oleville sopimussuhteille? Seminaarissa käydään läpi, millaisia sopimus- ja velkasuhteita kuolinpesiin liittyy sekä miltä taholta velkojen maksua voidaan vaatia.
Tavoite: Osallistuja saa käsityksen velkojan mahdollisuuksista periä saataviaan asiakkaan kuoleman jälkeen sekä eväitä tilanteiden käsittelyyn käytännössä.Kouluttajina Lindorffin lakimiehet Laura Peltonen ja Hanna Huttunen.
Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lindorff.com

 

Pyydä tarjous yrityksesi tarpeisiin sopivasta koulutuspaketista.

Koulutusvastaava, VT Niina Ruhtinas, puh. 050 535 8470 koulutukset.fi@lindorff.com

Tai jätä yhteydenottopyyntö

Yrityskohtaiset koulutuspaketit

Luotonhallinnan koulutukset

Lakikoulutukset yrityksille

Lakiasiainkoulutukset