Yritysvastuu ja laatu

Lindorffin yritysvastuu näkyy arjessa siinä, miten palvelemme asiakkaitamme ja miten tuemme ihmisten ja yritysten toimimista luotonantoon perustavassa taloudessa.

Vastuullinen, sidosryhmälähtöinen toiminta on Lindorffin toiminnan kulmakivi. Siihen ohjaavat Lindorffissa mm. arvot sekä Lindorffin sisäiset liike-etiikkaa, johtamista ja hyvää hallintotapaa, yhteistyösuhteita, henkilöstöä, tietoturvaa ja riskienhallintaa sekä ympäristöä koskevat toimintaperiaatteet ja ohjeet.

Lindorffin konserninlaajuisen Compliance-toiminnon tehtävänä on varmistaa lakien ja eettisten periaatteidemme johdonmukainen noudattaminen kaikilla toiminnan osa-alueilla, kehittää näitä toimintaperiaatteita ja keskeisiä toimintaohjeita sekä kouluttaa työntekijöitä yhteisiin käytäntöihin.

Vuosittain toteutetut palvelututkimukset laatujärjestelmämme tukevat järjestelmällistä asiakaskokemusten huomioon ottamista, laadun ylläpitoa ja jatkuvaa parantamista palvelujemme tuottamisessa. Toimimme myös aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuluttaja- ja velallissidosryhmiä edustavien organisaatioiden sekä viranomaisten kanssa.

Talousasioiden osaajina olemme mukana useissa suomalaisten talousosaamista edistävissä hankkeissa.

Tuemme suomalaisten talousosaamista

Ylläpidämme ja kehitämme kiitettyä, kaikille suomalaisille tarkoitettua Maksumyöhässä.fi -kansalaispalvelua, jonka tarkoituksena on avata perinnän käytäntöjä ja rohkaista ihmisiä toimimaan maksuongelmien ratkaisemiseksi.

Osallistumme myös peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattuun, palkittuun Yrityskylä-toimintaan. Tuemme Yrityskylän tarjoamia konkreettisia oppimiskokemuksia yhteiskunnan ja talouden toiminnasta Varsinais-Suomessa ja Espoossa.

Olemme jäseninä mukana Taloudenhallinnan neuvottelukunnassa sekä Mun talous, mun opetus -verkostossa, joiden tarkoituksena on edistää nuorten talousosaamista ja lisätä tiedon saantia eri sektorien toimijoiden yhteistyönä. 

Henkilöstömme mukana hyvissä hankkeissa

Tuemme eri vastuuprojekteilla lasten ja nuorten hyvinvointia Suomessa ja kehitysmaissa. Vaalimme henkilöstömme osallistumista ja sitoutumista hankkeisiin.

Vuonna 2014 organisoimme yhdessä henkilöstömme kanssa hengityslaitelahjoituksen TYKS:in vastasyntyneiden teho-osastolle ja osallistumme toistamiseen Nenäpäivä-keräykseen. Vuonna 2013 valmistui kehitysyhteistyöjärjestö Planin ja Lindorffin yhteistyön tuloksena uusi koulu Liberian Suoromun kylään.

Osana yritysvastuutyötä ja lähiympäristön tukea tuemme rahallisesti lasten joukkue- ja pariharrastustoimintaa Suomessa. Tuen saajat valikoituvat hakemusten perusteella.

Asioi verkossa

Voit hoitaa maksuun tai perintään liittyvän asian sujuvasti Lindorff24-verkkopalvelussamme.

Kirjaudu Lindorff24-palveluun
Kertomus TYKSin keskolasta play-btn
X

Katso kertomus TYKS:in keskolasta

Lahjoitimme joululahjarahat kaikkein pienimpien lasten auttamiseksi.

Nenien haastevideo play-btn
X