Har du mottatt gjenpartsbrev?

Lindorff kan hente inn personopplysninger om deg i forbindelse med din inkassosak. Eksempel på slik informasjon kan være skattedata, betalingsanmerkninger eller kontaktopplysninger. Du skal få gjenpartsbrev med melding om at opplysninger er utlevert:
  • Ved første gangs kredittvurdering.
  • Når det senere i inkassoprosessen påføres nye personopplysninger i en sak. For eksempel ved innlesing av nye ligningstall.
Lindorff vil normalt innhente gjenpartspliktig informasjon om deg:
  • Ved registrering av nytt inkassokrav.
  • Ved vurdering av videre inkassoprosess.
  • Ved vurdering av forespørsel om avtale eller ettergivelse.
  • Ved oppfølging av saker hvor du har en gjeldsordning.
Når Lindorff innhenter adresse og kontaktopplysninger fra deg, så er dette for å sikre god datakvalitet. Det sendes ingen melding til deg når denne type opplysninger blir utlevert.

Les mer i personopplysningsforskriften

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss

Har du mottatt en purre- eller inkassosak fra oss?

Få oversikt eller gjør en betaling på

Lindorff24

Lær mer om

betalingsanmerkninger