Dette er Lindorff

Lindorff ble stiftet i 1898 av Eynar Lindorff under navnet Creditreformforeningen og kan se tilbake på en over 110 år lang historie. Selskapet har vokst fra sin spede start med et lite kontor i Oslo til å bli et ledende Europeisk konsern, representert i 13 land.

I Norge har vi ca 700 medarbeidere, fordelt på fire store kontorer i Oslo, Røyken, Bergen og Trondheim, samt mindre kontorer fordelt over hele landet. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden, fra kundeutvelgelse, kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp.

Lindorff konsernet står særlig sterkt i finansbransjen, der vi innehar en ledende posisjon i Europa. Vi har i dag 4400 ansatte i 12 land. Hovedkontoret er i Oslo, Norge. I 2014 hadde Lindorff en omsetning på 475 millioner Euro. Vår majoritetseier er Nordic Capital Fund VIII.

Konsernet har utviklet prinsipper for forretningspraksis for å sikre at høyest mulig etisk atferd i alle markeder. Prinsippene er basert på våre kjerneverdier. Hos Lindorff ser vi annerledes på kredittforvaltning. Vi ser muligheter, fleksibilitet og nye løsninger - vi ser en bedre måte.

Har du spørsmål?

kontakt

Hos oss får du alt på ett sted

Vårt tjenestetilbud
Lindorff Headquarter