Dette er Lindorff

Lindorff ble stiftet i 1898 av Eynar Lindorff under navnet Creditreformforeningen og kan se tilbake på en over 110 år lang historie. Selskapet har vokst fra sin spede start med et lite kontor i Oslo til å bli et ledende Europeisk konsern, representert i 12 land.

I Norge har vi ca 700 medarbeidere, fordelt på fire store kontorer i Oslo, Røyken, Bergen og Trondheim, samt mindre kontorer fordelt over hele landet. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden, fra kundeutvelgelse, kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp.

Lindorff konsernet står særlig sterkt i finansbransjen, der vi innehar en ledende posisjon i Europa. Vi har i dag 4400 ansatte i 12 land. Hovedkontoret er i Oslo, Norge. I 2016 hadde Lindorff en omsetning på 647 millioner Euro. Vår majoritetseier er Nordic Capital Fund VIII.

Konsernet har utviklet prinsipper for forretningspraksis for å sikre at høyest mulig etisk atferd i alle markeder. Prinsippene er basert på våre kjerneverdier. Hos Lindorff ser vi annerledes på kredittforvaltning. Vi ser muligheter, fleksibilitet og nye løsninger - vi ser en bedre måte.

Her kan du lese mer om Lindorff konsernet.

Her finner du våre resultater (IR)

Har du spørsmål?

kontakt

Hos oss får du alt på ett sted

Vårt tjenestetilbud
Lindorff Headquarter