Proces odzyskiwania wierzytelności

Co się dzieje, kiedy faktura trafia do windykacji?

Proces odzyskiwania wierzytelności - co się dzieje, kiedy faktura trafia do windykacji?

Proces odzyskiwania wierzytelności składa się z trzech etapów:

  • Oryginalna faktura
    Faktura na zakupione przez Ciebie usługi/towary zostaje wystawiona z konkretną datą zapłaty.
  • Dobrowolna spłata zobowiązań
    W tej części procesu będziesz otrzymywać ponaglenia i wezwania do zapłaty, jednak nie zostanie jeszcze dokonany wpis do rejestru prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej.
  • Etap prawny odzyskiwania wierzytelności
    Na tym etapie należy się liczyć z większymi kosztami i poważniejszymi konsekwencjami. Obejmuje on nakazy sądowe, orzeczenia sądowe oraz prawną egzekucję należności. Podczas tego etapu procesu odzyskiwania wierzytelności w większości krajów dokonywane są wpisy do rejestru prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej.