Poznaj nas

Lindorff jest twórcą wartości. Od ponad 100 lat chronimy firmy przed stratami finansowymi i przyczyniamy się do zwiększania ich przychodów.

Jako jedna z czołowych firm zajmujących się portfelami wierzytelności w Europie wymagamy od siebie wysokich standardów świadczonych usług dlatego codziennie rozwijamy umiejętności naszych pracowników i poprawiamy jakość obsługi. Chcemy zapewnić naszym klientom spokój ducha, zajmując się odzyskaniem należnych im pieniędzy w wyznaczonym czasie i tym samym dając im możliwość skoncentrowania się na ich podstawowej działalności biznesowej. Odpowiedzialność spoczywa na nas, zysk jest Twój.

Jako partner w zarządzaniu wierzytelnościami jesteśmy jednostką szczególnie silną w sektorze finansowym, zajmującą czołową pozycję w Europie. Obecnie zatrudniamy 4100 pracowników w 13 krajach, a główna siedziba naszej firmy mieści się w Oslo w Norwegii.  W 2015 r. przychód netto firmy Lindorff wynosił 534 mln EUR (475 mln EUR w 2014 r.).

Lindorff w większości jest własnością Nordic Capital Fund VIII.

W firmie Lindorff kierujemy się zasadami dobrych praktyk biznesowych

Lindorff jest europejskim liderem branży zarządzania wierzytelnościami i z czasem rozwinął najlepsze w swojej klasie zdolności oraz opracował ściśle określony kodeks postępowania. 4100 zatrudnionych pracowników potrafi odzyskać wysokie kwoty z portfeli wierzytelności naszych klientów, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne.

Aby upewnić się, że nasze spółki we wszystkich 13 krajach kierują się w pracy tymi samymi zasadami, stworzyliśmy zestaw praktyk biznesowych stosowanych w Grupie Lindorff, czyli compliance. Ich celem jest zachęcanie naszych pracowników do odpowiedniego zachowania podczas pracy oraz propagowanie etycznych działań. Zasady te oparte są na naszych podstawowych wartościach, wysokich standardach etycznych oraz obserwacji codziennych działań pracowników firmy Lindorff.

W firmie Lindorff inaczej patrzymy na proces zarządzania wierzytelnościami. Widzimy możliwości, nie przeciwności. Elastyczność, nie sztywne procedury. Nowe rozwiązania, nie zastrzeżenia prawne. Widzimy lepsze wyjście.

Aktualności

Sprawdź, co dzieje się w firmie Lindorff

Aktualności
Biuro firmy Lindorff