Lindorff Detektyw

Lindorff Detektyw świadczy usługi z zakresu wywiadu gospodarczego oraz detektywistyki. Oferuje klientom instytucjonalnym możliwość kompleksowego monitorowania kontrahentów i pozyskiwania pełnej wiedzy na temat Partnerów biznesowych.

Usługi oferowane przez Lindorff Detektyw to m.in.:

  • badanie stanu prawnego podmiotów, nieruchomości oraz ruchomości,
  • ustalanie informacji o sytuacji majątkowej firmy lub osoby posiadającej zobowiązania czy też miejsce pobytu osoby na terenie całej Europy,
  • badania due dilligence,
  • ustalanie dodatkowych informacji oraz danych kontaktowych,
  • weryfikacja telefoniczna i terenowa.

W ofercie spółki znajdują się raporty jawne i niejawne, realizowane przez Lindorff Detektyw dzięki szerszym od wywiadowni gospodarczych możliwościom prawnym.
Jesteśmy spółką świadczącą usługi z zakresu wywiadu gospodarczego, która działa na podstawie zaświadczenia MSWiA wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod nr RD-11/2005.

Lindorff Detektyw dla klientów instytucjonalnych

Możliwość kompleksowego monitorowania kontrahentów

Biznesmen idący na spotkanie