Fundusz Sekurytyzacyjny

Kontrola nad posiadanymi wierzytelnościami i lepsze zwroty z inwestycji

Lindorff I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Lindorff I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty został utworzony w celu nabywania portfeli wierzytelności i reinwestycji środków gromadzonych z wpływów z wierzytelności oraz pozyskania kapitału dłużnego.

Usługi oferowane przez Lindorff I NS FIZ to m.in.:

  • nabywanie wierzytelności,
  • optymalizacja podatkowa kontrahentów – w szczególności dla instytucji z sektora bankowego,
  • efektywne zarządzanie aktywami dla osiągnięcia najwyższych stóp zwrotu dla inwestorów,
  • budowanie wizerunku stabilnej i transparentnej Grupy, jako przedsiębiorstwa działającego pod nadzorem KNF,
  • stwarzanie szerszych możliwości do nabywania kapitału dłużnego.

Lindorff

Lider branży zarządzania należnościami na rynku europejskim

Więcej